Aktuality

11.04.2016 POZVÁNKA na zasadnutia komisií ÚAD a zhodnotnenie sezóny 2015/16 SlP pre zástupcov trénerov U12, U16, U21.

P-ÚAD spolu s predsedami jednotlivých komisií U12, U16, U21 pozývajú trénerov, funkcionárov a činovníkov jednotlivých kategórií na zasadnutie jednotlivých komisií pre Zhodnotenie sezóny 2015/2016 a Príprava sezóny 2016/2017. Všetci ste srdečné vítaní!

10.04.2016 Odborný seminár ÚAD SLA v piatok 8.4. 2016 na pôde FTVŠ UK v Bratislave.

Za účasti 87 trénerov ÚAD a kvalitných prednášateľov sa konal v piatok 8.4. 2016 po dlhých rokoch opäť v spolupráci s FTVŠ UK Bratislava odborný seminár pre trénerov ÚAD všetkých kvalifikačných stupňov.

05.04.2016 Seminár ku zákonu o športe

Vážené dámy, vážení páni, priatelia športu, mesto Košice si Vás dovoľuje pozvať na „Seminár ku Zákonu o športe“, ktorý pripravili v spolupráci s tvorcami samotného zákona, najmä v spojitosti s poskytovaním dotácií. Seminár sa bude konať 7.4.2016 (štvrtok) v Spoločenskom pavilóne, Trieda SNP 61, Košice. Účasť všetkých prijímateľov dotácií na šport v roku 2016 je povinná, obsahom seminára budú aj nové pravidlá a usmernenia mesta pre prijímateľov, ktorých potvrdenie účasti je jednou z podmienok podpísania zmluvy na dotácie s mestom. Vašu účasť nahláste, prosím, do 3.4.2016 do 20.00 hod. na adresu janette.zihalova@kosice.sk a uveďte počet osôb za klub, ktoré sa semináru zúčastnia.

© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: sekretariat@slovak-ski.sk