Dokumenty a tlačivá

Súťažný poriadok

Súťažný poriadok 2020/2021

Súťažný poriadok ÚAL - platný od 18.2.2020                       Štatút Národného lyžiarskeho centra SLA

Prílohy súťažného poriadku ÚAL - sezóna 2019/2020

Súťažný poriadok 2018/2019

Súťažný poriadok 2017/2018

 

Rokovací poriadok ÚAL

 

Súpisky a pretekárske licencie

Smernica k vydaniu pretekárskej licencie FIS a SLA - 2021/22

Príloha č. 1 Súpiska SLA vzor 

Súpiska pretekárov Úseku akrobatického lyžovania SLA 2021/22

 

Tlačivá

Žiadosť o usporiadanie športového podujatia

Ospravedlnenka_do_školy

Splnomocnenie zákonného zástupcu

(PC dieťaťa v sprievode cudzej osoby)

 

Dokumnety sezóna 2014/15

Hodnotenie sezóny 2014/15

/editor/Freestyke/zapisy_2015/dokumenty_201415/hodnotenie_sezony_2014_2015.pdf

Hodnotenie sezóny 2015/16

Hodnotenie sezóny 2015_2016

P-UAL - 11.11.2015

/editor/Freestyke/zapisy_2015/dokumenty_201415/P-UAL_11.11.2015.pdf

Rozpočet

/editor/Freestyke/zapisy_2015/dokumenty_201415/ROZPOCET_SLA_aktualizacia_22092015.pdf

Správa mandátovej a návrhovej komisie

/editor/Freestyke/zapisy_2015/dokumenty_201415/Sprava_mandatovej_a_navrhovej_komisie_18_12_2015.pdf

Správa o činnosti 2014/15

/editor/Freestyke/zapisy_2015/dokumenty_201415/sprava_o_cinnosti_UAL_2014_2015.pdf

Výzva novým klubom

/editor/Freestyke/zapisy_2015/dokumenty_201415/Vyzva_novym_klubom.pdf

Správa o činnosti 2014/16

Správa o činnosti ÚAL SLA za obdobie 2014-2016

© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 713 045, e-mail: info@slovakski.org