Organizačná štruktúra Úseku akrobatického lyžovania

 

Predsedníctvo Meno      
Predseda ÚAL, Člen P-SLA Monika Poľanová      
Predseda ŠTK, Člen P-ÚAL Lucia Celerová      
Člen za skicross, Člen P-ÚAL Tomáš Bartalský      
         
Kontakt na sekretariát ÚAL :        
Mgr. Tomáš Murgáč (športový riaditeľ)

email: freestyle@slovak-ski.sk

mobile: +421 917 545 905

     

 

© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk