Organizačná štruktúra Úseku akrobatického lyžovania

 

Predsedníctvo Meno      
Predseda ÚAL, Člen P-SLA Tomáš Murgáč      
Člen P-ÚAL Petra Jurečková      
Člen za skicross, Člen P-ÚAL Tomáš Bartalský      

ŠPORTOVO-TECHNICKÝ RIADITEĽ ÚSEKU AKROBATICKÉHO LYŽOVANIA

Tomáš Murgáč    

otázky a žiadosti posielať na tel: +421 917 545 905 , alebo freestyle@slovak-ski.sk

 

SEKRETÁR SEVERSKÝCH A MODERNÝCH DISCIPLÍN

Ivan Karkošiak

otázky a žiadosti posielať na tel: +421 915 896 754, alebo snbfreestylesekretariat@slovak-ski.sk
       

 

© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovakski.org