Organizačná štruktúra Úseku akrobatického lyžovania

 

Predsedníctvo Meno      
Predseda ÚAL Peter Červeň      
Členka P-ÚAL Petra Jurečková      
Člen P-ÚAL Richard Majerčák      

ŠPORTOVO-TECHNICKÝ RIADITEĽ ÚSEKU AKROBATICKÉHO LYŽOVANIA

  

otázky a žiadosti posielať na tel: ............ , alebo pcerven@slovakski.org

 

SEKRETÁR SEVERSKÝCH A MODERNÝCH DISCIPLÍN

Ivan Karkošiak

otázky a žiadosti posielať na tel: +421 915 896 754, alebo ikarkosiak@slovakski.org
       

 

© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 713 045, e-mail: info@slovakski.org