Zápisy zo zasadnutí P-ÚAL

Zápisy zo zasadnutí P-ÚAL po ČS 5.5.2018

Úlohy P-UAL  
Uznesenia P-UAL  
   
Zápis zo zasadnutia P-ÚS Pozvánka na zasadnutie
P - UAL SLA 02.09.2019 Pozvánka na P-ÚAL 2.9.2019
P - UAL SLA 29.04.2019  príloha zápisu
P- UAL SLA 08.01.2019 príloha zápisu
P- UAL SLA 26.05.2018   príloha zápisu

 

Zápisy zo zasadnutí P-ÚAL pred ČS 5.5.2018

ZÁPISY Z PREDSEDNÍCTVA ÚAL SLA r. 2018

P- UAL SLA 10.01.2018

P- UAL SLA 22.03.2018

 

ZÁPISY Z PREDSEDNÍCTVA ÚAL SLA r. 2017

P-UAL 30.05.2017

P-UAL 25.02.2017

 

ZÁPISY Z PREDSEDNÍCTVA ÚAL SLA r. 2016

P-UAL 22.06.2016

P-UAL 06.10.2016

 

ZÁPISY Z PREDSEDNÍCTVA ÚAL SLA r. 2015

P-ÚAL_11.11.2015

 

 

© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk