Zápisy Úseku akrobatického lyžovania

Členská schôdza 2019

Pozvanka ČS UAL SLA -05.05.2019               Uznesenia ČS UAL       Ulohy ČS UAL

Zápisnica ČS UAL SLA - 05.05.2019

 

Členská schôdza 2018

Pozvanka ČS UAL SLA -05.05.2018

zápis ČS UAL 2018

 

 

Členská schôdza 2017

pozvánka ČS UAL 04.06.2017

zápis ČS UAL 2017

 

ZÁPISY Z PREDSEDNÍCTVA ÚAL SLA r. 2019

P - UAL SLA 29.04.2019                             Uznesenia P-UAL           Úlohy P-UAL

P- UAL SLA 08.01.2019

 

ZÁPISY Z PREDSEDNÍCTVA ÚAL SLA r. 2018

P- UAL SLA 10.01.2018

P- UAL SLA 22.03.2018

P- UAL SLA 26.05.2018  

 

ZÁPISY Z PREDSEDNÍCTVA ÚAL SLA r. 2017

P-UAL 30.05.2017

P-UAL 25.02.2017

 

ZÁPISY Z PREDSEDNÍCTVA ÚAL SLA r. 2016

P-UAL 22.06.2016

P-UAL 06.10.2016

 

ZÁPISY Z PREDSEDNÍCTVA ÚAL SLA r. 2015

P-ÚAL_11.11.2015

 

ZÁPISY Z KOMISIÍ FIS:

 

Zurich 2018

Komisia "Freestyle" 09/2018

 

Costa Navarino 2018

Komisia Freestyle/Snowboard 05/2018

Komisia Park & Pipe 05/2018

 

Zurich 2017

Komisia "Freestyle" 10/2017

 

Zurich 2016

Komisia "Freestyle" 10/2016

 

Cancún 2016

Komisia "Freestyle" 06/2016

 

Zurich 2015

Komisia "Freestyle" 10/2015

 

© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk