Bežecké lyžovanie
 
Beh na lyžiach je vytrvalostno silovou disciplínou s cyklickou pohybovou činnosťou. Preteky v disciplíne beh na lyžiach zahŕňajú rozpätie vzdialeností
od krátkych šprintov (cca 1 500 m) až po podujatia 50 km pre mužov a 30 km pre ženy, okrem toho aj maratóny, kde vzdialenosť môže byť aj 100 km.
Všetky preteky v behu na lyžiach vyžadujú fyzickú výdrž a dobrú techniku bežca na lyžiach. Od roku 1985 sa preteká dvomi technikami, a to voľnou
 (tzv. korčuľovanie) a klasickou technikou.
 
Odporúčame nasledovné web stránky: 
www.bezkar.sk       www.nabezky.sk       www.bielastopa.eu       www.euroloppet.sk       www.nordicacademy.sk       www.vkondicii.sk
www.kurzybezkovania.sk
Klasická technika
 
Typickou črtou tejto techniky je pravidelné striedanie sklzu na jednej a druhej lyži a odpichovanie lyžiarskou palicou paže na opačnej strane tela
 ako je sklzová lyža. Technika sa podobá chôdzi na lyžiach.

 

Foto: SITA

 

Voľná technika (korčuľovanie)
 
Pri tomto spôsobe behu na lyžiach sú použité rôzne techniky, najčastejšie však spôsob známy ako korčuľovanie, ktorý je aj rýchlejší ako klasická
technika behu. Pri tomto spôsobe sa používa odlišný typ lyží, ktorého základnou črtou je to, že sú asi o 15 až 20 cm kratšie ako lyže na klasickú
techniku.

 

 

Foto: SITA

 

Preteky družstiev / štafety
 
Družstvo sa skladá zo štyroch členov, pričom každý beží jeden úsek. Prví dvaja členovia družstv abežia klasickou technikou a druhí dvaja voľnou
technikou. Preteky sa štartujú hromadným štartom všetkých družstiev, ktoré sú prihlásené. Víťazným družstvom je to, ktorého posledný člen dobehne
do cieľa ako prvý. Pretekári si odovzdávajú štafetu v tzv. odovzávacom území, dotykom ruky odovzdávajúceho pretekára na ktorúkoľvek časť tela
preberajúceho pretekára. Výnimkou sú tzv. Tím šprinty kde družstvo tvoria dvaja členovia ktorí si odovzdávajú štafefu viac krát navzájom medzi sebou.
Obaja bežia rovnakou technikou.

 

© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 713 045, e-mail: info@slovakski.org