Členská schôdza úseku behu na lyžiach

Dňa 26.06.2022 sa uskutoční Členská schôdza úseku behu na lyžiach.

Pozvánka a program tu.

© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 713 045, e-mail: info@slovakski.org