Informácie o športovej organizácii

Názov KLNO
Názov úplný Klub lyžiarov Nováky
Sídlo Kukučínova 115/6, 972 71 Nováky
Kontaktná osoba Klement František
Email klement0@gmail.com
Korešpondenčná adresa Chvojnica 86, 972 13 Nitrianske Pravno
Účet pre verejné zdroje SK6009000000005136248833
Web www.klno.eu/
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 713 045, e-mail: info@slovakski.org