Informácie o športovej organizácii

Názov Športový klub polície Vysoké Tatry
Názov úplný Športový klub polície Vysoké Tatry
Sídlo Starý Smokovec 1, 062 01 Vysoké Tatry
Kontaktná osoba Mgr. Pavol Mlynár
Email mlynar.palo@gmail.com
Korešpondenčná adresa Mlynská 29/37, 059 42 Gerlachov
Účet pre verejné zdroje SK40 1111 0000 0013 7353 5010
Web skpvt.sk/
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk