Informácie o športovej organizácii

Názov LK Hriňová
Názov úplný Lyžiarsky klub Hriňová
Sídlo Školská 1575, 962 05 Hriňová
Kontaktná osoba Ľubomír Olšiak
Email l.olsiak@zoznam.sk
Korešpondenčná adresa Školská 1575, 962 05 Hriňová
Účet pre verejné zdroje
Web www.hrinova.sk/pre-obcanov-1/sport/bezecke-lyzovanie
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 713 045, e-mail: info@slovakski.org