Informácie o športovej organizácii

Názov KBT SPIŠ
Názov úplný Klub biatlonu a triatlonu SPIŠ
Sídlo Odorín 12, 053 22 Odorín
Kontaktná osoba Ing.Jozef Repko
Email kbtspis@gmail.com
Korešpondenčná adresa Odorín 12, 053 22 Odorín
Účet pre verejné zdroje SK2183300000002801307335
Web https://www.facebook.com/KBT-Spi%C5%A1-182950345410455/
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk