Informácie o športovej organizácii

Názov ŠK Biathlon Mania
Názov úplný Športový klub biatlonu a behu na snežniciach
Sídlo Lipová 4, 974 09 Banská Bystrica
Kontaktná osoba Dušan Šimočko
Email dusan.simocko@gmail.com
Korešpondenčná adresa Lipová 4, 974 09 Banská Bystrica
Účet pre verejné zdroje SK93 8330 0000 0021 0170 0523
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 713 045, e-mail: info@slovakski.org