Informácie o športovej organizácii

Názov Race team Bajčičák, n.o.
Názov úplný Race team Bajčičák, n.o.
Sídlo Lesná 1193/60, 059 41 Štrba - Tatranská štrba
Kontaktná osoba Mgr. Martin Bajčičák
Email bajcicak@gmail.com
Korešpondenčná adresa Lesná 1193/60, 059 41 Štrba - Tatranská štrba
Účet pre verejné zdroje SK19 5600 0000 0057 4849 6002
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk