Hrinková Aneta

Bežecké lyžovanie

Oddiel ŠK Biathlon Mania  
Pretekár 7692 Aktívny Mladšie žiactvo (ročník 2009)
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 713 045, e-mail: info@slovakski.org