Vyhodnotenie výkonnostných rebríčkov

Miesto Výkonnostné rebríčky 2012-2013        
       
Dátum   Kodex Disciplína Pod. Kat. Pohlavie Komentár Podpis TD
16.04.2013 R DO
16.04.2013 R MZ
16.04.2013 R SZ
16.04.2013 R SE
Usporiadateľ
Názov bez klubovej príslušnosti
Názov úplný Slovenská lyžiarska asociácia
Sídlo Karpatská 15, 058 01 Poprad
Kontaktná osoba Sekretariát SLA
Email sekretariat@slovak-ski.sk
Korešpondenčná adresa
Účet pre verejné zdroje
Web www.slovak-ski.sk
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk