Majstrovstvá Slovenskej republiky II.časť

Miesto Štrbské Pleso   P Propozície R Plagát  
       
Dátum   Kodex Disciplína Pod. Kat. Pohlavie Komentár Podpis TD
15.03.2014 L R Z 4115 10k 7 km F Mst MSR MD M zmena
15.03.2014 R 4121 10k 7 km F Mst MSR MD L
15.03.2014 R 4117 15k 15 km F Mst MSR SD M
15.03.2014 R 4123 10k 10 km F Mst MSR SD L
15.03.2014 R 4119 30k 20 km F Mst MSR SE M
15.03.2014 R 4125 10k 10 km F Mst MSR SE L
16.03.2014 L R 4116 TSP 2x2x1 km F MSR MD M
16.03.2014 R 4122 TSP 2x2x1 km F MSR MD L
16.03.2014 R 4118 TSP 2x3x1 km F MSR SD M
16.03.2014 R 4124 TSP 2x3x1 km F MSR SD L
16.03.2014 R 4120 TSP 2x4x1 km F MSR SE M
16.03.2014 R 4126 TSP 2x3x1 km F MSR SE L
Usporiadateľ
Názov ŠK ŠTRBA LO
Názov úplný Športový klub Štrba
Sídlo Hlavná 188/67, 059 38 Štrba
Kontaktná osoba Matúš Jančík
Email info@matj.sk, info@skstrba.sk
Korešpondenčná adresa Hlavná 188/67, 059 38 Štrba
Účet pre verejné zdroje SK8009000000000492354170
Web www.skstrba.sk
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 713 045, e-mail: info@slovakski.org