Slavic cup

Miesto Kremnica   P Propozície    
Technický delegát Gabriel Josef (CZE)      
Dátum   Kodex Disciplína Pod. Kat. Pohlavie Komentár Podpis TD
09.03.2013 R 3166 SP SP 1 km F Final SC SE L
09.03.2013 L R 3167 SP SP 1 km F Qual SC SE L
09.03.2013 L R 3168 SP SP 1 km F Qual SC SE M
09.03.2013 R 3169 SP SP 1 km F Final SC SE M
10.03.2013 R 3170 10k 10 km C Mst SC SE L
10.03.2013 R 3171 15k 15 km C Mst SC SE M
Usporiadateľ
Názov MKL Kremnica
Názov úplný Mestský klub lyžiarov Kremnica
Sídlo Skalka 536, P.O.Box 37, 967 01 Kremnica
Kontaktná osoba Róbert Kapšo
Email rkapso@elba.sk, evabiresova@gmail.com
Korešpondenčná adresa Skalka 536, P.O.Box 37, 967 01 Kremnica
Účet pre verejné zdroje SK0509000000005136489995
Web www.mklkremnica.sk
 
Meracia skupina
Názov VOS-TPK
Názov úplný VOS-TPK
Sídlo Moravecká 22, 951 93 Topolčianky
Kontaktná osoba Dušan Richter
Email vos@vos-tpk.sk, vos@vos-tpk.sk
Korešpondenčná adresa Moravecká 22, 951 93 Topolčianky
Účet pre verejné zdroje
Web www.sportsofttiming.sk
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk