II. časť Majstrovstvá SR v behu na lyžiach

Miesto Štrbské Pleso   P Propozície    
Technický delegát Tóth Juraj      
Dátum   Kodex Disciplína Pod. Kat. Pohlavie Komentár Podpis TD
12.03.2016 R Z 4040 TSP Team Sprint C MSR MZ04 M zmena
12.03.2016 4059 TSP Team Sprint C MSR MZ04 L
12.03.2016 4042 TSP Team Sprint C MSR MZ05 M
12.03.2016 4061 TSP Team Sprint C MSR MZ05 L
12.03.2016 4044 TSP Team Sprint F MSR SZ02 M
12.03.2016 4063 TSP Team Sprint F MSR SZ02 L
12.03.2016 4046 TSP Team Sprint F MSR SZ03 M
12.03.2016 4065 TSP Team Sprint F MSR SZ03 L
12.03.2016 R 4048 TSP Team Sprint F MSR MD M
12.03.2016 4067 TSP Team Sprint F MSR MD L
12.03.2016 4050 TSP Team Sprint F MSR SD M
12.03.2016 4069 TSP Team Sprint F MSR SD L
12.03.2016 4052 TSP Team Sprint F MSR SE M
12.03.2016 4071 TSP Team Sprint F MSR SE L
13.03.2016 L R 4041 ML 4 km C Mass start MSR MZ04 M
13.03.2016 4060 ML 3 km C Mass start MSR MZ04 L
13.03.2016 4043 ML 3 km C Mass start MSR MZ05 M
13.03.2016 4062 ML 3 km C Mass start MSR MZ05 L
13.03.2016 4045 ML 5 km C Mass start MSR SZ02 M
13.03.2016 4064 ML 4 km C Mass start MSR SZ02 L
13.03.2016 4047 ML 5 km C Mass start MSR SZ03 M
13.03.2016 4066 ML 4 km C Mass start MSR SZ03 L
13.03.2016 L R 4049 ML 10 km C Mass start MSR MD M
13.03.2016 4068 ML 7 km C Mass start MSR MD L
13.03.2016 4051 ML 15 km C Mass start MSR SD M
13.03.2016 4070 ML 10 km C Mass start MSR SD L
13.03.2016 4053 ML 30 km C Mass start MSR SE M
13.03.2016 4072 ML 15 km C Mass start MSR SE L
13.03.2016 L R 4054 ML 10 km C Mass start MSR VTA M
13.03.2016 4073 ML 5 km C Mass start MSR VTA L
13.03.2016 4055 ML 10 km C Mass start MSR VTB M
13.03.2016 4074 ML 5 km C Mass start MSR VTB L
13.03.2016 4056 ML 10 km C Mass start MSR VTC M
13.03.2016 4075 ML 5 km C Mass start MSR VTC L
13.03.2016 4057 ML 5 km C Mass start MSR VTD M
13.03.2016 4076 ML 5 km C Mass start MSR VTD L
13.03.2016 4058 ML 5 km C Mass start MSR VTE M
13.03.2016 4077 ML 5 km C Mass start MSR VTE L
Usporiadateľ
Názov ŠK ŠTRBA LO
Názov úplný Športový klub Štrba
Sídlo Hlavná 188/67, 059 38 Štrba
Kontaktná osoba Matúš Jančík
Email info@matj.sk, info@skstrba.sk
Korešpondenčná adresa Hlavná 188/67, 059 38 Štrba
Účet pre verejné zdroje SK8009000000000492354170
Web www.skstrba.sk
 
Technický delegát
Meno Tóth Juraj Klub / oddiel LK Metropol Košice
Kód 0  
Kategoria Rozhodca ND 3. stupňa
 
Meracia skupina
Názov ČasomieraPT
Názov úplný ČasomieraPT
Sídlo Podtureň 600, 03301 Liptovský Hrádok
Kontaktná osoba František Toman
Email toman@casomierapt.sk, toman@casomierapt.sk
Korešpondenčná adresa
Účet pre verejné zdroje
Web www.casomierapt.sk/
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 713 045, e-mail: info@slovakski.org