KOŠICKÁ LYŽA

Miesto   P Propozície    
       
Dátum   Kodex Disciplína Pod. Kat. Pohlavie Komentár Podpis TD
27.02.2016 R 4314 ZP Distančné preteky žiactva VEP M
27.02.2016 4315 5k Distančné do 5 km VEP M
27.02.2016 4316 10k Distančné do 10 km VEP M
27.02.2016 4317 15k Distančné do 15 km VEP M
27.02.2016 4318 ZP Distančné preteky žiactva VEP L
27.02.2016 4319 5k Distančné do 5 km VEP L
27.02.2016 4320 5k Distančné do 5 km VEP L
27.02.2016 4321 5k Distančné do 5 km VEP L
Usporiadateľ
Názov LK Metropol Košice
Názov úplný Lyžiarsky klub Metropol Košice v skratke MEKO
Sídlo Bankov 14, 040 01 Košice
Kontaktná osoba Tóth Juraj
Email lkmetropol.sk@gmail.com, olejnikvlado@gmail.com, bistrobankov@gmail.com
Korešpondenčná adresa Bankov 14, 040 01 Košice
Účet pre verejné zdroje
Web www.lkmetropol.sk
 
Meracia skupina
Logo organizácie
Názov Timing.sk
Názov úplný ADAKO spol.s r.o.
Sídlo
Kontaktná osoba Šabík Luboš
Email LSablík@timing.sk
Korešpondenčná adresa
Účet pre verejné zdroje
Web www.timing.sk
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk