Memoriál Francúzskych partizánov

Miesto Martin-Jedľoviny   P Propozície    
Technický delegát Staroň Vladimír      
Dátum   Kodex Disciplína Pod. Kat. Pohlavie Komentár Podpis TD
21.02.2016 10k Distančné do 10 km VEP SE M
21.02.2016 L R 4384 10k Distančné do 10 km VEP SE L
21.02.2016 L R 4385 10k Distančné do 10 km SP VTA M
21.02.2016 4390 5k Distančné do 5 km SP VTA L
21.02.2016 5k Distančné do 5 km SP VTB L
21.02.2016 4386 10k Distančné do 10 km SP VTB M
21.02.2016 5k Distančné do 5 km SP VTC L
21.02.2016 4387 10k Distančné do 10 km SP VTC M
21.02.2016 5k Distančné do 5 km SP VTD L
21.02.2016 4388 5k Distančné do 5 km SP VTD M
21.02.2016 4389 5k Distančné do 5 km SP VTE M
Usporiadateľ
Názov ŠKP MARTIN
Názov úplný Športový klub polície Martin
Sídlo Komenského 4056/2, 036 01 Martin
Kontaktná osoba Mgr. Ján Holiga
Email jan.holiga@minv.sk
Korešpondenčná adresa Kolónia Hviezda 86, 036 08 Martin
Účet pre verejné zdroje SK38 0900 0000 0003 5231 5153
Web m.martin.sk/sportovy-klub-policie-martin/os-1494
 
Technický delegát
Meno Staroň Vladimír Klub / oddiel Združenie veteránov SR BU
Kód 1683  
Kategoria Rozhodca ND 3. stupňa
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovakski.org