Slovenský pohár masters

Miesto Kremnica   P Propozície    
       
Dátum   Kodex Disciplína Pod. Kat. Pohlavie Komentár Podpis TD
29.12.2012 R Z 2109 10k 10 km C Mst SP VTA M zmena
29.12.2012 R 2110 5k 5 km C Mst SP VTB M
29.12.2012 R 2111 5k 5 km C Mst SP VTC L
Usporiadateľ
Názov MKL Kremnica
Názov úplný Mestský klub lyžiarov Kremnica
Sídlo Skalka 536, P.O.Box 37, 967 01 Kremnica
Kontaktná osoba Róbert Kapšo
Email rkapso@elba.sk, evabiresova@gmail.com
Korešpondenčná adresa Skalka 536, P.O.Box 37, 967 01 Kremnica
Účet pre verejné zdroje SK0509000000005136489995
Web www.mklkremnica.sk
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovakski.org