Memoriál Francúzskych partizánov

Miesto Martin-Jedľoviny P Propozície P Propozície    
       
Dátum   Kodex Disciplína Pod. Kat. Pohlavie Komentár Podpis TD
18.02.2017 Z 4253 ZP Distančné preteky žiactva VEP MZ05 M zrušené
18.02.2017 Z 4261 ZP Distančné preteky žiactva VEP MZ05 L zrušené
18.02.2017 Z 4254 ZP Distančné preteky žiactva VEP MZ06 M zrušené
18.02.2017 Z 4262 ZP Distančné preteky žiactva VEP MZ06 L zrušené
18.02.2017 Z 4255 ZP Distančné preteky žiactva VEP SZ03 M zrušené
18.02.2017 Z 4263 ZP Distančné preteky žiactva VEP SZ03 L zrušené
18.02.2017 Z 4256 ZP Distančné preteky žiactva VEP SZ04 M zrušené
18.02.2017 Z 4264 ZP Distančné preteky žiactva VEP SZ04 L zrušené
18.02.2017 Z 4257 10k Distančné do 10 km VEP SE M zrušené
18.02.2017 Z 4265 5k Distančné do 5 km VEP SE L zrušené
18.02.2017 Z 4258 10k Distančné do 10 km VEP VTA M zrušené
18.02.2017 Z 4266 5k Distančné do 5 km VEP VTA L zrušené
18.02.2017 Z 4259 10k Distančné do 10 km VEP VTB M zrušené
18.02.2017 Z 4267 5k Distančné do 5 km VEP VTB L zrušené
18.02.2017 Z 4260 10k Distančné do 10 km VEP VTC M zrušené
18.02.2017 Z 4268 5k Distančné do 5 km VEP VTC L zrušené
18.02.2017 Z 4269 5k Distančné do 5 km VEP VTD L zrušené
18.02.2017 Z 4270 5k Distančné do 5 km VEP VTE L zrušené
Usporiadateľ
Názov ŠKP MARTIN
Názov úplný Športový klub polície Martin
Sídlo Komenského 2, 036 48 Martin
Kontaktná osoba Mgr. Ján Holiga
Email jan.holiga@minv.sk
Korešpondenčná adresa Komenského 2, 036 48 Martin
Účet pre verejné zdroje SK38 0900 0000 0003 5231 5153
Web m.martin.sk/sportovy-klub-policie-martin/os-1494
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk