Štrbské bežky

Miesto Štrbské Pleso   P Propozície R Plagát  
       
Dátum   Kodex Disciplína Pod. Kat. Pohlavie Komentár Podpis TD
19.02.2017 4295 ML 2km/5km/Cross sprint VEP MZ05 M
19.02.2017 4307 ML 2km/5km/Cross sprint VEP MZ05 L
19.02.2017 4296 ML 2km/5km/Cross sprint VEP MZ06 M
19.02.2017 4308 ML 2km/5km/Cross sprint VEP MZ06 L
19.02.2017 4297 ML 2km/5km/Cross sprint VEP SZ03 M
19.02.2017 4309 ML 2km/5km/Cross sprint VEP SZ03 L
19.02.2017 4298 ML 2km/5km/Cross sprint VEP SZ04 M
19.02.2017 4310 ML 2km/5km/Cross sprint VEP SZ04 L
19.02.2017 4299 ML 2km/5km/Cross sprint VEP MD M
19.02.2017 4311 ML 2km/5km/Cross sprint VEP MD L
19.02.2017 4300 ML 2km/5km/Cross sprint VEP SD M
19.02.2017 4312 ML 2km/5km/Cross sprint VEP SD L
19.02.2017 4301 ML 2km/5km/Cross sprint VEP SE M
19.02.2017 4313 ML 2km/5km/Cross sprint VEP SE L
19.02.2017 4302 ML 2km/5km/Cross sprint VEP VTA M
19.02.2017 4314 ML 2km/5km/Cross sprint VEP VTA L
19.02.2017 4303 ML 2km/5km/Cross sprint VEP VTB M
19.02.2017 4315 ML 2km/5km/Cross sprint VEP VTB L
19.02.2017 4304 ML 2km/5km/Cross sprint VEP VTC M
19.02.2017 4316 ML 2km/5km/Cross sprint VEP VTC L
19.02.2017 4305 ML 2km/5km/Cross sprint VEP VTD M
19.02.2017 4317 ML 2km/5km/Cross sprint VEP VTD L
19.02.2017 4306 ML 2km/5km/Cross sprint VEP VTE M
19.02.2017 4318 ML 2km/5km/Cross sprint VEP VTE L
Usporiadateľ
Názov ŠK ŠTRBA LO
Názov úplný Športový klub Štrba
Sídlo Hlavná 188/67, 059 38 Štrba
Kontaktná osoba Matúš Jančík
Email info@matj.sk, info@skstrba.sk
Korešpondenčná adresa Hlavná 188/67, 059 38 Štrba
Účet pre verejné zdroje SK8009000000000492354170
Web www.skstrba.sk
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk