Slovenský pohár masters

Miesto Martin P Propozície P Propozície    
Technický delegát Porkert Marián      
Dátum   Kodex Disciplína Pod. Kat. Pohlavie Komentár Podpis TD
20.01.2013 R 2115 10k 10 km F Ist SP VTA M
20.01.2013 R 2116 5k 5 km F Ist SP VTB M
20.01.2013 R 2117 5k 5 km F Ist SP VTC L
Usporiadateľ
Názov ŠKP MARTIN
Názov úplný Športový klub polície Martin
Sídlo Komenského 4056/2, 036 01 Martin
Kontaktná osoba Mgr. Ján Holiga
Email jan.holiga@minv.sk
Korešpondenčná adresa Kolónia Hviezda 86, 036 08 Martin
Účet pre verejné zdroje SK38 0900 0000 0003 5231 5153
Web m.martin.sk/sportovy-klub-policie-martin/os-1494
 
Technický delegát
Meno Klub / oddiel
Kód  
Kategoria
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovakski.org