40. Malý štrbský maratón

Miesto Štrba        
       
Dátum   Kodex Disciplína Pod. Kat. Pohlavie Komentár Podpis TD
09.07.2017 4479 31km, 10km a žiacke preteky SE M
09.07.2017 4480 31km, 10km a žiacke preteky SE L
Usporiadateľ
Názov ŠK ŠTRBA LO
Názov úplný Športový klub Štrba
Sídlo Hlavná 188/67, 059 38 Štrba
Kontaktná osoba Matúš Jančík
Email info@matj.sk, info@skstrba.sk
Korešpondenčná adresa Hlavná 188/67, 059 38 Štrba
Účet pre verejné zdroje SK8009000000000492354170
Web www.skstrba.sk
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk