Kurz Inštruktor bežeckého lyžovania 1.kv.st. všeobecná časť

Miesto Banská Bystrica FF UMB   P Propozície    
       
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk