Majstrovstvá SR - I.časť, Zimná univerziáda SR 2018

Miesto Kremnica - Skalka   P Propozície R Plagát  
Technický delegát Grunvaldský Pavol      
Dátum   Kodex Disciplína Pod. Kat. Pohlavie Komentár Podpis TD
13.01.2018 L V R Z 4081 SP 0,3 km klasiky, kval. MSR MZ06 M zmena
13.01.2018 V R 4082 SP 0,3 km klasiky, final MSR MZ06 M
13.01.2018 V 4107 SP 0,3 km klasiky, kval. MSR MZ06 L
13.01.2018 V 4108 SP 0,3 km klasiky, final MSR MZ06 L
13.01.2018 V 4084 SP 0,3 km klasiky, kval. MSR MZ07 M
13.01.2018 V 4085 SP 0,3 km klasiky, final MSR MZ07 M
13.01.2018 V 4110 SP 0,3 km klasiky, kval. MSR MZ07 L
13.01.2018 V 4111 SP 0,3 km klasiky, final MSR MZ07 L
13.01.2018 V 4087 SP 0,5 km voľne, kval. MSR SZ04 M
13.01.2018 V 4088 SP 0,5 km voľne, final MSR SZ04 M
13.01.2018 V 4113 SP 0,5 km voľne, kval. MSR SZ04 L
13.01.2018 V 4114 SP 0,5 km voľne, final MSR SZ04 L
13.01.2018 V 4090 SP 0,5 km voľne, kval. MSR SZ05 M
13.01.2018 V 4091 SP 0,5 km voľne, final MSR SZ05 M
13.01.2018 V 4116 SP 0,5 km voľne, kval. MSR SZ05 L
13.01.2018 V 4117 SP 0,5 km voľne, final MSR SZ05 L
13.01.2018 V R 4093 SP 1,3 km voľne, kval. MSR MD M
13.01.2018 V R 4094 SP 1,3 km voľne, final MSR MD M
13.01.2018 V 4119 SP 1,3 km voľne, kval. MSR MD L
13.01.2018 V 4120 SP 1,3 km voľne, final MSR MD L
13.01.2018 V 4096 SP 1,3 km voľne, kval. MSR SD M
13.01.2018 V 4097 SP 1,3 km voľne, final MSR SD M
13.01.2018 V 4122 SP 1,3 km voľne, kval. MSR SD L
13.01.2018 V 4123 SP 1,3 km voľne, final MSR SD L
13.01.2018 V 4099 SP 1,5 km voľne, kval. MSR SE M
13.01.2018 V 4100 SP 1,5 km voľne, final MSR SE M
13.01.2018 V 4125 SP 1,3 km voľne, kval. MSR SE L
13.01.2018 V 4126 SP 1,3 km voľne, final MSR SE L
14.01.2018 L V R 4083 ZP 1,3 km klasicky MSR MZ06 M
14.01.2018 V 4109 ZP 1,3 km klasicky MSR MZ06 L
14.01.2018 V 4086 ZP 1,3 km klasicky MSR MZ07 M
14.01.2018 V 4112 ZP 1,3 km klasicky MSR MZ07 L
14.01.2018 V 4089 ZP 2,5 km voľne MSR SZ04 M
14.01.2018 V 4115 ZP 2 km voľne MSR SZ04 L
14.01.2018 V 4092 ZP 2,5 km voľne MSR SZ05 M
14.01.2018 V 4118 ZP 2,5 km voľne MSR SZ05 L
14.01.2018 V R 4095 10k 7,5 km voľne MSR MD M
14.01.2018 V 4121 5k 5 km voľne MSR MD L
14.01.2018 V 4098 10k 10 km voľne MSR SD M
14.01.2018 V 4124 5k 5 km voľne MSR SD L
14.01.2018 V 4101 15k 15 km voľne MSR SE M
14.01.2018 V 4127 10k 10 km voľne MSR SE L
14.01.2018 L V R 4102 10k 10 km voľne MSR VTA M
14.01.2018 V 4128 5k 5 km voľne MSR VTA L
14.01.2018 V 4103 10k 10 km voľne MSR VTB M
14.01.2018 V 4129 5k 5 km voľne MSR VTB L
14.01.2018 V 4104 10k 10 km voľne MSR VTC M
14.01.2018 V 4130 5k 5 km voľne MSR VTC L
14.01.2018 V 4105 5k 5 km voľne MSR VTD M
14.01.2018 4131 5k 5 km voľne MSR VTD L
14.01.2018 V 4106 5k 5 km voľne MSR VTE M
14.01.2018 4132 5k 5 km voľne MSR VTE L
Usporiadateľ
Názov MKL Kremnica
Názov úplný Mestský klub lyžiarov Kremnica
Sídlo Skalka 536, P.O.Box 37, 967 01 Kremnica
Kontaktná osoba Róbert Kapšo
Email rkapso@elba.sk, evabiresova@gmail.com
Korešpondenčná adresa Skalka 536, P.O.Box 37, 967 01 Kremnica
Účet pre verejné zdroje SK0509000000005136489995
Web www.mklkremnica.sk
 
Technický delegát
Meno Grunvaldský Pavol Klub / oddiel ŠK ŠTRBA LO
Kód 0  
Dátum narodenia 13.10.1965 Kategoria Rozhodca BD III. stupňa
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk