Majstrovstvá SR II. časť, V4OH

Miesto Štrbské Pleso   P Propozície R Plagát  
Technický delegát Staroň Vladimír      
Dátum   Kodex Disciplína Pod. Kat. Pohlavie Komentár Podpis TD
24.03.2018 R 4312 TSP 2x2x0,5 km C MSR MZ06 L
24.03.2018 L R 4336 TSP 2x2x0,5 km C MSR MZ06 M
24.03.2018 4333 TSP 2x2x0,5 km C MSR MZ07 L
24.03.2018 4334 TSP 2x2x0,5 km C MSR MZ07 M
24.03.2018 R 4315 TSP 2x2x1 km F MSR SZ04 L
24.03.2018 R 4332 TSP 2x2x1 km F MSR SZ04 M
24.03.2018 4335 TSP 2x2x1 km F MSR SZ05 M
24.03.2018 4337 TSP 2x2x1 km F MSR SZ05 L
24.03.2018 R 4301 TSP 2x2x1,6 km F MSR MD M
24.03.2018 R 4318 TSP 2x2x1,4 km F MSR MD L
24.03.2018 R 4303 TSP 2x2x1,6 km F MSR SD M
24.03.2018 R 4320 TSP 2x2x1,4 km F MSR SD L
24.03.2018 R 4305 TSP 3x2x1,6 km F MSR SE M
24.03.2018 R 4322 TSP 2x2x1,4 km F MSR SE L
25.03.2018 V 4313 ML 3 km C Mst MSR MZ06 L
25.03.2018 L V R 4328 ML 3 km C Mst MSR MZ06 M
25.03.2018 V 4314 ML 3 km C Mst MSR MZ07 L
25.03.2018 V 4329 ML 3 km C Mst MSR MZ07 M
25.03.2018 V 4316 ML 4 km C Mst MSR SZ04 L
25.03.2018 V 4330 ML 5 km C Mst MSR SZ04 M
25.03.2018 V 4317 ML 4 km C Mst MSR SZ05 L
25.03.2018 V 4331 ML 5 km C Mst MSR SZ05 M
25.03.2018 L V R 4302 ML 10 km C Mst MSR MD M
25.03.2018 V 4319 ML 7 km C Mst MSR MD L
25.03.2018 V 4304 ML 15 km C Mst MSR SD M
25.03.2018 V 4321 ML 10 km C Mst MSR SD L
25.03.2018 V 4306 ML 30 km C Mst MSR SE M
25.03.2018 V 4323 ML 15 km C Mst MSR SE L
25.03.2018 L V R 4307 ML 10 km C Mst MSR VTA M
25.03.2018 V 4324 ML 5 km C Mst MSR VTA L
25.03.2018 V 4308 ML 10 km C Mst MSR VTB M
25.03.2018 V 4325 ML 5 km C Mst MSR VTB L
25.03.2018 V 4309 ML 10 km C Mst MSR VTC M
25.03.2018 V 4326 ML 5 km C Mst MSR VTC L
25.03.2018 V 4310 ML 5 km C Mst MSR VTD M
25.03.2018 V 4311 ML 5 km C Mst MSR VTE M
Usporiadateľ
Názov ŠK ŠTRBA LO
Názov úplný Športový klub Štrba
Sídlo Hlavná 188/67, 059 38 Štrba
Kontaktná osoba Matúš Jančík
Email info@matj.sk, info@skstrba.sk
Korešpondenčná adresa Hlavná 188/67, 059 38 Štrba
Účet pre verejné zdroje SK8009000000000492354170
Web www.skstrba.sk
 
Technický delegát
Meno Staroň Vladimír Klub / oddiel Združenie veteránov SR BU
Kód 1683  
Dátum narodenia 07.04.1951 Kategoria Rozhodca ND 3. stupňa
 
Meracia skupina
Názov VOS-TPK
Názov úplný VOS-TPK
Sídlo Moravecká 22, 951 93 Topolčianky
Kontaktná osoba Dušan Richter
Email vos@vos-tpk.sk, vos@vos-tpk.sk
Korešpondenčná adresa Moravecká 22, 951 93 Topolčianky
Účet pre verejné zdroje
Web www.sportsofttiming.sk
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk