Štrbské bežky - verejné preteky

Miesto Štrbské Pleso        
       
Dátum   Kodex Disciplína Pod. Kat. Pohlavie Komentár Podpis TD
20.01.2019 R 4045 5k Distančné do 5 km VEP MZ07 M
20.01.2019 4057 5k Distančné do 5 km VEP MZ07 L
20.01.2019 4046 5k Distančné do 5 km VEP MZ08 M
20.01.2019 4058 5k Distančné do 5 km VEP MZ08 L
20.01.2019 R 4047 5k Distančné do 5 km VEP SZ05 M
20.01.2019 4059 5k Distančné do 5 km VEP SZ05 L
20.01.2019 4048 5k Distančné do 5 km VEP SZ06 M
20.01.2019 4060 5k Distančné do 5 km VEP SZ06 L
20.01.2019 R 4049 5k Distančné do 5 km VEP MD M
20.01.2019 4061 5k Distančné do 5 km VEP MD L
20.01.2019 4050 5k Distančné do 5 km VEP SD M
20.01.2019 4062 5k Distančné do 5 km VEP SD L
20.01.2019 4051 5k Distančné do 5 km VEP SE M
20.01.2019 4063 5k Distančné do 5 km VEP SE L
20.01.2019 4052 5k Distančné do 5 km VEP VTA M
20.01.2019 4064 5k Distančné do 5 km VEP VTA L
20.01.2019 4053 5k Distančné do 5 km VEP VTB M
20.01.2019 4065 5k Distančné do 5 km VEP VTB L
20.01.2019 4054 5k Distančné do 5 km VEP VTC M
20.01.2019 4066 5k Distančné do 5 km VEP VTC L
20.01.2019 4055 5k Distančné do 5 km VEP VTD M
20.01.2019 4067 5k Distančné do 5 km VEP VTD L
20.01.2019 4056 5k Distančné do 5 km VEP VTE M
20.01.2019 4068 5k Distančné do 5 km VEP VTE L
Usporiadateľ
Názov ŠK ŠTRBA LO
Názov úplný Športový klub Štrba
Sídlo Hlavná 188/67, 059 38 Štrba
Kontaktná osoba Matúš Jančík
Email info@matj.sk, info@skstrba.sk
Korešpondenčná adresa Hlavná 188/67, 059 38 Štrba
Účet pre verejné zdroje SK8009000000000492354170
Web www.skstrba.sk
 
Meracia skupina
Názov VOS-TPK
Názov úplný VOS-TPK
Sídlo Moravecká 22, 951 93 Topolčianky
Kontaktná osoba Dušan Richter
Email vos@vos-tpk.sk, vos@vos-tpk.sk
Korešpondenčná adresa Moravecká 22, 951 93 Topolčianky
Účet pre verejné zdroje
Web www.sportsofttiming.sk
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk