Memoriál J.Michalecha a G.Schlanka

Miesto Králiky   P Propozície R Plagát  
Technický delegát Šerfel Marek      
Dátum   Kodex Disciplína Pod. Kat. Pohlavie Komentár Podpis TD
24.02.2019 V R 4253 ZP Distančné preteky žiactva SP MZ07 M
24.02.2019 V 4265 ZP Distančné preteky žiactva SP MZ07 L
24.02.2019 L V 4254 ZP Distančné preteky žiactva SP MZ08 M
24.02.2019 V 4266 ZP Distančné preteky žiactva SP MZ08 L
24.02.2019 V 4255 ZP Distančné preteky žiactva SP SZ05 M
24.02.2019 V 4267 ZP Distančné preteky žiactva SP SZ05 L
24.02.2019 V 4256 ZP Distančné preteky žiactva SP SZ06 M
24.02.2019 V 4268 ZP Distančné preteky žiactva SP SZ06 L
24.02.2019 V 4257 5k Distančné do 5 km SP MD M
24.02.2019 V 4269 5k Distančné do 5 km SP MD L
24.02.2019 V R 4258 10k Distančné do 10 km SP SD M
24.02.2019 V 4270 10k Distančné do 10 km SP SD L
24.02.2019 V 4259 15k Distančné do 15 km SP SE M
24.02.2019 V 4271 10k Distančné do 10 km SP SE L
24.02.2019 L V R 4260 10k Distančné do 10 km SP VTA M
24.02.2019 4272 5k Distančné do 5 km SP VTA L
24.02.2019 V 4261 10k Distančné do 10 km SP VTB M
24.02.2019 V 4273 5k Distančné do 5 km SP VTB L
24.02.2019 V 4262 10k Distančné do 10 km SP VTC M
24.02.2019 V 4274 5k Distančné do 5 km SP VTC L
24.02.2019 V 4263 5k Distančné do 5 km SP VTD M
24.02.2019 Z 4275 5k Distančné do 5 km SP VTD L zrušené
24.02.2019 V 4264 5k Distančné do 5 km SP VTE M
24.02.2019 Z 4276 5k Distančné do 5 km SP VTE L zrušené
Usporiadateľ
Názov ŠKP Banská Bystrica
Názov úplný Športový klub polície Banská Bystrica
Sídlo Skubínska cesta 48, 974 09 Banská Bystrica
Kontaktná osoba Mgr. Branko Michalech
Email melkom@stonline.sk, michalechb@hotmail.com
Korešpondenčná adresa Bernolákova 40, 974 05 Banská Bystrica
Účet pre verejné zdroje SK72 5600 0000 0013 0900 7002
Web www.skpbb.eu/lyziari
 
Technický delegát
Meno Šerfel Marek Klub / oddiel ŠK ŠTRBA LO
Kód 0  
Kategoria Rozhodca ND 3. stupňa
 
Meracia skupina
Názov VOS-TPK
Názov úplný VOS-TPK
Sídlo Moravecká 22, 951 93 Topolčianky
Kontaktná osoba Dušan Richter
Email vos@vos-tpk.sk, vos@vos-tpk.sk
Korešpondenčná adresa Moravecká 22, 951 93 Topolčianky
Účet pre verejné zdroje
Web www.sportsofttiming.sk
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk