Testy útvarov talentovanej mládeže a RD BÚ SLA

Miesto Banská Bystrica - Šachtičky   P Propozície    
       
Dátum   Kodex Disciplína Pod. Kat. Pohlavie Komentár Podpis TD
05.10.2019 R 0 ZP 3 km beh v teréne VEP SZ06 L Live review
05.10.2019 R 0 ZP 5 km beh v teréne VEP SZ06 M Live review
05.10.2019 R 0 ZP 3 km beh v teréne VEP SZ07 L Live review
05.10.2019 R 0 ZP 5 km beh v teréne VEP SZ07 M Live review
05.10.2019 R 0 5k 5 km beh v teréne VEP MD L Live review
05.10.2019 R 0 5k 5 km beh v teréne VEP MD M Live review
05.10.2019 R 0 5k 5 km beh v teréne VEP SD L Live review
05.10.2019 R 0 10k 10 km beh v teréne VEP SD M Live review
05.10.2019 R 0 10k 10 km beh v teréne VEP JU L Live review
05.10.2019 R 0 10k 10 km beh v teréne VEP JU M Live review
Usporiadateľ
Názov AKHŠ
Názov úplný Alkan-klub horských športov
Sídlo Tatranské Matliare 2, 059 60 Vysoké Tatry
Kontaktná osoba Malák Michal, PaedDr.
Email michal_malak@yahoo.com
Korešpondenčná adresa Tatranské Matliare 2, 059 60 Vysoké Tatry
Účet pre verejné zdroje
Web www.alkanklub.eu
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk