LÁTKY - MLÁKY ACEROLA GRAND PRIX SLOVENSKÝ POHÁR

Miesto Látky - Mláky   P Propozície R Plagát  
Technický delegát Šerfel Marek      
Dátum   Kodex Disciplína Pod. Kat. Pohlavie Komentár Podpis TD
15.02.2020 L V R 4244 ZP 1,4 km MASS SP MZ08 M
15.02.2020 V 4266 ZP 1,4 km MASS SP MZ08 L
15.02.2020 V 4246 ZP 1,4 km MASS SP MZ09 M
15.02.2020 V 4268 ZP 1,4 km MASS SP MZ09 L
15.02.2020 V 4248 ZP 2,5 km MASS SP SZ06 M
15.02.2020 V 4270 ZP 2,5 km MASS SP SZ06 L
15.02.2020 V 4250 ZP 2,5 km MASS SP SZ07 M
15.02.2020 V 4272 ZP 2,5 km MASS SP SZ07 L
15.02.2020 L V R 4252 SP 1,2 km Qualif SP MD M
15.02.2020 V R 4253 SP 1,2 km Final SP MD M
15.02.2020 V 4274 SP 1,2 km Qualif SP MD L
15.02.2020 V 4275 SP 1,2 km Final SP MD L
15.02.2020 V 4255 SP 1,2 km Qualif SP SD M
15.02.2020 V 4256 SP 1,2 km Final SP SD M
15.02.2020 V 4277 SP 1,2 km Qualif SP SD L
15.02.2020 V 4278 SP 1,2 km Final SP SD L
15.02.2020 V 4258 SP 1,5 km Qualif SP SE M
15.02.2020 V 4259 SP 1,5 km Final SP SE M
15.02.2020 V 4280 SP 1,2 km Qualif SP SE L
15.02.2020 V 4281 SP 1,2 km Final SP SE L
16.02.2020 L V R 4245 ZP 1,4 km interval SP MZ08 M
16.02.2020 V 4267 ZP 1,4 km interval SP MZ08 L
16.02.2020 V 4247 ZP 1,4 km interval SP MZ09 M
16.02.2020 V 4269 ZP 1,4 km interval SP MZ09 L
16.02.2020 V 4249 ZP 2,5 km interval SP SZ06 M
16.02.2020 V 4271 ZP 2,5 km interval SP SZ06 L
16.02.2020 V 4251 ZP 2,5 km interval SP SZ07 M
16.02.2020 V 4273 ZP 2,5 km interval SP SZ07 L
16.02.2020 L V R 4254 10k 5 km volne MASS SP MD M
16.02.2020 V 4276 10k 5 km volne MASS SP MD L
16.02.2020 V 4257 10k 7,5 km volne MASS SP SD M
16.02.2020 V 4279 10k 5 km volne MASS SP SD L
16.02.2020 V 4260 10k 10 km volne MASS SP SE M
16.02.2020 V 4282 10k 5 km volne MASS SP SE L
16.02.2020 L V R 4261 10k 10 km volne MASS SP VTA M
16.02.2020 V 4283 10k 5 km volne MASS SP VTA L
16.02.2020 V 4262 10k 10 km volne MASS SP VTB M
16.02.2020 V 4284 10k 5 km volne MASS SP VTB L
16.02.2020 V 4263 10k 10 km volne MASS SP VTC M
16.02.2020 V 4285 10k 5 km volne MASS SP VTC L
16.02.2020 V 4264 10k 5 km volne MASS SP VTD M
16.02.2020 V 4265 10k 5 km volne MASS SP VTE M
Usporiadateľ
Názov LK Ski Team JASE Látky
Názov úplný Lyžiarsky klub SKI TEAM JASE LÁTKY
Sídlo Látky 150, 985 45 Látky
Kontaktná osoba Kubiš Mário, Bc.
Email skiteamjaselatky@gmail.com, mariokubis77@gmail.com
Korešpondenčná adresa Látky 150, 985 45 Látky
Účet pre verejné zdroje SK0509000000005137049297
Web www.jase.sk/skiteam/
 
Technický delegát
Meno Klub / oddiel
Kód  
Kategoria
 
Meracia skupina
Názov VOS-TPK
Názov úplný VOS-TPK
Sídlo Moravecká 22, 951 93 Topolčianky
Kontaktná osoba Dušan Richter
Email vos@vos-tpk.sk, vos@vos-tpk.sk
Korešpondenčná adresa Moravecká 22, 951 93 Topolčianky
Účet pre verejné zdroje
Web www.sportsofttiming.sk
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 713 045, e-mail: info@slovakski.org