SLP Kremnica

Miesto Kremnica - Skalka   P Propozície R Plagát  
Technický delegát Ďurčo Peter      
Dátum   Kodex Disciplína Pod. Kat. Pohlavie Komentár Podpis TD
22.01.2022 G L R 4151 10k 6 km F SP MD M
22.01.2022 4171 5k 4 km F SP MD L
22.01.2022 4153 10k 6 km F SP SD M
22.01.2022 4173 10k 6 km F SP SD L
22.01.2022 4155 10k 10 km F SP SE M
22.01.2022 4175 10k 8 km F SP SE L
22.01.2022 L R 4157 10k 10 km F SP VTA M
22.01.2022 4177 5k 5 km F SP VTA L
22.01.2022 4159 10k 10 km F SP VTB M
22.01.2022 4179 5k 5 km F SP VTB L
22.01.2022 4161 10k 10 km F SP VTC M
22.01.2022 4181 5k 5 km F SP VTC L
22.01.2022 4163 5k 5 km F SP VTD M
22.01.2022 4165 5k 5 km F SP VTE M
23.01.2022 4183 ZP 2 km C SP MZ09 L
23.01.2022 R 4167 ZP 2 km C SP MZ10 M
23.01.2022 4168 ZP 2 km C SP MZ10 M
23.01.2022 4184 ZP 2 km C SP MZ10 L
23.01.2022 R 4167 ZP 2 km C SP MZ10 M
23.01.2022 4168 ZP 2 km C SP MZ10 M
23.01.2022 4184 ZP 2 km C SP MZ10 L
23.01.2022 4170 ZP 2 km C SP SZ08 M
23.01.2022 4186 ZP 2 km C SP SZ08 L
23.01.2022 4169 ZP 2 km C SP SZ07 M
23.01.2022 4185 ZP 2 km C SP SZ07 L
23.01.2022 4170 ZP 2 km C SP SZ08 M
23.01.2022 4186 ZP 2 km C SP SZ08 L
23.01.2022 L R 4152 10k 6 km C SP MD M
23.01.2022 4172 5k 4 km C SP MD L
23.01.2022 4154 10k 8 km C SP SD M
23.01.2022 4174 10k 6 km C SP SD L
23.01.2022 4156 10k 10 km C SP SE M
23.01.2022 4176 10k 6 km C SP SE L
23.01.2022 L 4158 10k 10 km C SP VTA M
23.01.2022 R 4178 5k 5 km C SP VTA L
23.01.2022 4160 10k 10 km C SP VTB M
23.01.2022 4180 5k 5 km C SP VTB L
23.01.2022 4162 10k 10 km C SP VTC M
23.01.2022 4182 5k 5 km C SP VTC L
23.01.2022 4164 5k 5 km C SP VTD M
23.01.2022 4166 5k 5 km C SP VTE M
Usporiadateľ
Názov MKL Kremnica
Názov úplný Mestský klub lyžiarov Kremnica
Sídlo Skalka 536, P.O.Box 37, 967 01 Kremnica
Kontaktná osoba Róbert Kapšo
Email rkapso@elba.sk, evabiresova@gmail.com
Korešpondenčná adresa Skalka 536, P.O.Box 37, 967 01 Kremnica
Účet pre verejné zdroje SK0509000000005136489995
Web www.mklkremnica.sk
 
Technický delegát
Meno Ďurčo Peter Klub / oddiel Združenie veteránov SR BU
Kód 559  
Kategoria Rozhodca ND 3. stupňa
 
Meracia skupina
Názov VOS-TPK
Názov úplný VOS-TPK
Sídlo Moravecká 22, 951 93 Topolčianky
Kontaktná osoba Dušan Richter
Email vos@vos-tpk.sk, vos@vos-tpk.sk
Korešpondenčná adresa Moravecká 22, 951 93 Topolčianky
Účet pre verejné zdroje
Web www.sportsofttiming.sk
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 713 045, e-mail: info@slovakski.org