Organizačná štruktúra Bežeckého úseku

Predsedníctvo BÚ SLA Meno

Predseda BÚ SLA

Martin Bajčičák
Podpredseda BÚ SLA Stanislav Holienčík
Člen predsedníctva BÚ SLA Peter Ďurčo
Člen predsedníctva BÚ SLA Roman Gajdošovci
Člen predsedníctva BÚ SLA Ján Valuška
Člen predsedníctva BÚ SLA Jozef Šefčík
člen predsedníctva SLA Mário Kubiš
   
Čestní členovia predsedníctva BÚ SLA: 

Rudolf Čillík, František Klement st.

ŠPORTOVO-TECHNICKÝ RIADITEĽ ÚSEKU BEŽECKÝCH DISCIPLÍN

PaedDr. Michal Malák, PhD., OLY

otázky a žiadosti posielať na tel: +421 917 171 829, alebo mmalak@slovakski.org

 

SEKRETÁR SEVERSKÝCH A MODERNÝCH DISCIPLÍN

Ivan Karkošiak

otázky a žiadosti posielať na tel: +421 915 896 754, alebo ikarkosiak@slovakski.org
 
Komisia mládeže BÚ SLA (Trénerska rada mládeže): predseda Roman Gajdošovci
Členovia: Stanislav Holienčík, Jozef Brünn, František Klement ml., Mário Kubiš, Jozef Šefčík, Pavol Gonda, Marek Baláž, Ľubomír Olšiak
Komisia ŠTK, ŠTK-R: predseda Peter Ďurčo
Členovia: Peter Ďurčo, František Klement ml., Vladimír Staroň, 
Trénerska rada BÚ SLA: predseda Ján Valuška
Členovia: Mário Kubiš, Michal Malák, Stanislav Holienčík

 

 

Call

Send SMS

Add to Skype

You'll need Skype CreditFree via Skype

© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 713 045, e-mail: info@slovakski.org