Organizačná štruktúra Bežeckého úseku

Predsedníctvo BÚ SLA Meno

Predseda BÚ SLA

Michal Malák
Podpredseda BÚ SLA Stanislav Holienčík
Člen predsedníctva BÚ SLA Peter Ďurčo
Člen predsedníctva BÚ SLA Ján Segeč
Člen predsedníctva BÚ SLA Ján Valuška
Člen predsedníctva BÚ SLA Jozef Šefčík
Kooptovaný člen predsedníctva BÚ SLA - člen predsedníctva SLA Viktor Halíř
   
Čestní členovia predsedníctva BÚ SLA: 

Rudolf Čillík, František Klement st.

ŠPORTOVO-TECHNICKÝ RIADITEĽ ÚSEKU BEŽECKÝCH DISCIPLÍN

PaedDr. Michal Malák, PhD., OLY

otázky a žiadosti posielať na tel: +421 917 171 829, alebo crosscountry@slovak-ski.sk,

 

SEKRETÁR SEVERSKÝCH A MODERNÝCH DISCIPLÍN

Ivan Karkošiak

otázky a žiadosti posielať na tel: +421 915 896 754, alebo nordicsekretariat@slovak-ski.sk
 
Komisia mládeže BÚ SLA (Trénerska rada mládeže): predseda Stanislav Holienčík
Členovia: Jozef Brünn, Branko Michalech, František Klement ml., Mário Kubiš, Jozef Šefčík, Pavol Gonda, Ľubomíra Iľanovská, Marek Baláž, Ľubomír Olšiak
Komisia ŠTK, ŠTK-R: predseda Peter Ďurčo
Členovia: Peter Ďurčo, František Klement ml., Vladimír Staroň, Matúš Jančík
Trénerska rada BÚ SLA: predseda Ján Valuška
Členovia: Branko Michalech, Mário Kubiš, Michal Malák, Stanislav Holienčík

 

 

Call

Send SMS

Add to Skype

You'll need Skype CreditFree via Skype

© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovakski.org