Organizačná štruktúra Bežeckého úseku

Predsedníctvo BÚ SLA Meno

Predseda BÚ SLA

Michal Malák
Podpredseda BÚ SLA Ján Valuška
Člen predsedníctva BÚ SLA Stanislav Holienčík
Člen predsedníctva BÚ SLA Peter Ďurčo
Člen predsedníctva BÚ SLA Ján Segeč
Kooptovaný člen predsedníctva BÚ SLA - člen predsedníctva SLA Viktor Halíř
Kooptovaný člen predsedníctva BÚ SLA - pool manažér Peter Bartoň
Čestní členovia predsedníctva BÚ SLA: 

Rudolf Čillík, František Klement st.

 
Kontakt na sekretariát BÚ :  PaedDr. Michal Malák, PhD.
Tel: +421 (0) 917 171 829          email: crosscountry@slovak-ski.sk
 
Komisia mládeže BÚ SLA (Trénerska rada mládeže): predseda Stanislav Holienčík
Členovia: Marika Novodomcová, Ján Žiška, Jozef Brünn, Juraj Brugoš, Pavol Ševčík, Branko Michalech, František Klement ml., Mário Kubiš
Komisia ŠTK, ŠTK-R: predseda Peter Ďurčo
Členovia: Peter Ďurčo, František Klement ml., Vladimír Staroň, František Klement st.
Trénerska rada BÚ SLA: predseda Ján Valuška, podpredseda Branko Michalech
Členovia: Peter Žiška, František Klement ml., František Novodomec, Vladimír Staroň, Mário Kubiš, Michal Malák, Stanislav Holienčík

 

 

Call

Send SMS

Add to Skype

You'll need Skype CreditFree via Skype

© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk