Organizačná štruktúra Bežeckého úseku

Predsedníctvo BÚ SLA Meno

Predseda BÚ SLA

Michal Malák
Podpredseda BÚ SLA Ján Valuška
Člen predsedníctva BÚ SLA Stanislav Holienčík
Člen predsedníctva BÚ SLA Peter Ďurčo
Člen predsedníctva BÚ SLA Ján Segeč
Čestní členovia predsedníctva BÚ SLA: 

Rudolf Čillík, František Klement st.

 
Kontakt: Športový riaditeľ BÚ SLA  PaedDr. Michal Malák, PhD.
Tel: +421 (0) 917 171 829          email: crosscountry@slovak-ski.sk
 
Komisia mládeže BÚ SLA (Trénerska rada mládeže): predseda Stanislav Holienčík
Členovia: Marika Novodomcová, Ján Žiška, Jozef Brünn, Juraj Brugoš, Pavol Ševčík, Branko Michalech, František Klement ml., Mário Kubiš
Komisia ŠTK, ŠTK-R: predseda Peter Ďurčo
Členovia: Peter Ďurčo, František Klement ml., Vladimír Staroň, František Klement st.
Trénerska rada BÚ SLA: predseda, podpredseda Ján Valuška
Členovia: Peter Žiška, František Klement ml., František Novodomec, Vladimír Staroň, Mário Kubiš, Michal Malák

 

 

Call

Send SMS

Add to Skype

You'll need Skype CreditFree via Skype

© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk