Organizačná štruktúra Bežeckého úseku

Predsedníctvo BÚ SLA Meno

Predseda BÚ, člen P-SLA

Ivan Ivanič
Podpredseda BÚ, člen P-SLA Michal Malák
Predseda Komisie mládeže BÚ, člen P-BÚ František Novodomec
Predseda Trénerskej rady BÚ, člen P-BÚ s hlasom poradným Peter Bartoň
Marketingový manažér - podpredseda TR BÚ, člen P-BÚ s hlasom poradným Ján Valuška
Predseda Šporovo technickej komisie BÚ, člen P-BÚ s hlasom poradným Peter Ďurčo
Čestní členovia predsedníctva: 

 

Rudolf Čillík, František Klement st.  
   
Kontakt: Športový riaditeľ BÚ SLA  PaedDr. Michal Malák, PhD.  
Tel: +421 (0) 917 171 829          email: crosscountry@slovak-ski.sk
   
Komisia mládeže BÚ SLA (Trénerska rada mládeže): predseda František Novodomec
Členovia: Marika Novodomcová, Ján Žiška, Jozef Brünn, Juraj Brugoš, Pavol Ševčík, Branko Michalech, František Klement ml., Mário Kubiš
Komisia ŠTK, ŠTK-R: predseda Peter Ďurčo
Členovia: Peter Ďurčo, František Klement ml., Vladimír Staroň, František Klement st.
Trénerska rada BÚ SLA: predseda Peter Bartoň, podpredseda Ján Valuška
Členovia: Martin Bajčičák, František Klement ml., František Novodomec, Vladimír Staroň, Mário Kubiš, Michal Malák
   

 

 

Call

Send SMS

Add to Skype

You'll need Skype CreditFree via Skype

© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk