Tlačivá BÚ SLA

Smernica k vydaniu pretekárskej licencie FIS a SLA - 2020/21

- každoročne vyplniť a podpísať pre vyžiadanie - aktiváciu aj re-aktiváciu FIS kódu a SLA licencie  
Univerzálne tlačivo pre organizátorov podujatí - súhlas športovca a GDPR

- organizátor dá vyplniť iba športovcom, ktorí nie su členmi SLA, prípadne nie su na súpiske klubu

 
Žiadosť o usporiadanie športového podujatia - pre zaradenie pretekov do súťažného kalendára   
HROMADNÁ prihlaška na preteky v behu na lyžiach 2022: - oficiálne tlačivo akceptované organizátormi Slovenského pohára v behu na lyžiach  
Zmluva pre organizátora pretekov FIS 2020 - zmluva medzo organizátorom športového podujatia FIS a Slovenskou lyžiarskou asociáciou  
Prihlaška na preteky v behu na KOLIESKOVÝCH lyžiach:

- oficiálne tlačivo akceptované organizátormi Slovenského pohára v behu na Kolieskových lyžiach

 
Prihláška na preteky TÍM ŠPRINT: - oficiálne tlačivo pre tím šprint (štafety dvojíc) akceptované organizátormi  
Prihláška na preteky MIX TÍM ŠPRINT: - oficiálne tlačivo pre mixovaný tím šprint (štafeta dvojíc, chapec+dievča)  akceptované organizátormi  

Splnomocnenie zákonného zástupcu

- tlačivo pre dieťa v sprievode cudzej osoby  

Súpiska pretekárov Úseku bežeckého lyžovania SLA 2021/22

Príloha č. 1 Súpiska SLA vzor 

- súpiska pretekárov sa robí elektronicky

(musia byť uvedení všetci pretekári klubu registrovaní v SLA od žiackych až po kategórie veteránov)

 

 
     
FIS Entry form:

- prihláška na medzinárodné preteky -  zimné podujatia FIS v behu na lyžiach

 
  - vyplnená a zaslaná 5 dní pred podujatím na: mmalak@slovakski.org  
FIS Entry form pre kolieskové lyže: - prihláška na medzinárodné preteky -  podujatia FIS v behu na kolieskových lyžiach  
   

 

Správa technického delegáta z podujatia:

- tlačivo technických delegátov

 
Tlačivo pre výpočet FIS bodovej prirážky na podujatiach Slovenského pohára: - tlačivo technických delegátov  
Príručka k práci rozhodcov - JURY: - vzdelávanie rozhodcov a technických delegátov  
Podanie oficiálneho protestu na podujatiach BÚ SLA: - tlačivo pre trénerov a členov realizačných tímov  
Tlačivo k sankciám udeleným v behu na lyžiach: - tlačivo pre rozhodcov TD a JURY  
     

 

© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 713 045, e-mail: info@slovakski.org