Výberové konania

Aktuálne otvorené výberové konania na pracovné pozície:

žiadne


Aktuálne uzatvorené výberové konania na pracovné pozície:

Slovenská lyžiarska asociácia vyhlasuje výberové konanie na nasledovné 2 odborné pozície pre Úsek bežeckých disciplín:

1) hlavného trénera reprezentačných družstiev (RD) i Národného lyžiarskeho centra nordic (NLC) - HEAD COACH

2) trénera reprezentačných družstiev (RD) i Národného lyžiarskeho centra nordic (NLC) - COACH

Pre výberové konanie platia nasledovné výberové kritéria:

1) hlavný tréner (head coach) RD a NLC:

Tréner 4. až 5. kvalifikačného stupňa,

odborná prax min. 5 rokov vo Svetovom pohári FIS v behu na lyžiach,

ako tréner dosiahnuté pódiové umiestnenia vo Svetovom pohári FIS v behu na lyžiach.

2) tréner (coach) RD a NLC:

Tréner 3. až 5. kvalifikačného stupňa,

odborná prax min. 2 rokov vo Svetovom pohári FIS v behu na lyžiach,

odborná prax min. 3 rokov v mládežníckych kategóriách,

ako tréner dosiahnuté bodované umiestnenia vo Svetovom pohári FIS v behu na lyžiach.

Záujemcovia zašlú do 12:00hod dňa 26.06.2019 motivačný list a CV elektronicky na: crosscounty@slovak-ski.sk a nordicsekretariat@slovak-ski.sk

Výberová komisia bude pracovať v zložení:

Ivan Ivanič – prezident SLA

Michal Malák – športový riaditeľ BÚ SLA

Peter Ďurčo – predseda ŠTK

Branko Michalech / Ján Solivajs – tréner

Termín vberového konania: 27.06.2019. o 15:00hod

Miesto: V priestoroch detašovaného pracoviska SLA: Dolná 152/19, Banská Bystrica 974 01.

Komisia si vyhradzuje právo nevybrať, prípadne neobsadiť pracovné pozície z pomedzi prihlásených uchádzačov.

Na výberové konanie budú pozvaní iba uchádadzači so splnenými kritériami.

© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk