Výberové konania

Aktuálne uzatvorené výberové konania na pracovné pozície:

Slovenská lyžiarska asociácia vyhlasuje výberové konania na nasledovné odborné pozície pre Úsek bežeckých disciplín:

1) hlavného trénera reprezentačných družstiev (RD) a talentovanej mládeže (TM) i Národného lyžiarskeho centra nordic (NLC) - HEAD COACH

2) trénera reprezentačných družstiev (RD) a talentovanej mládeže (TM) i Národného lyžiarskeho centra nordic (NLC) - COACH

3) servisný technik a metodik reprezentačných družstiev a družstiev talentovanej mládeže i NLC Nordic v bežeckom lyžovaní

4) servisný technik reprezentačných družstiev a talentovanej mládeže i NLC Nordic v bežeckom lyžovaní

5) asistent reprezentačného trénera a servisný technik reprezentačných družstiev a talentovanej mládeže i NLC Nordic v bežeckom lyžovaní

6) športový kuchár a masér reprezentačných družstiev a talentovanej mládeže i NLC Nordic v bežeckom lyžovaní

7) kondičný tréner a fyzioterapeut reprezentačných družstiev a talentovanej mládeže i NLC Nordic v bežeckom lyžovaní

Pre výberové konanie platia nasledovné výberové kritéria:

1) hlavný tréner (head coach) RD, TM a NLC:

Tréner 4. až 5. kvalifikačného stupňa,

odborná prax min. 5 rokov vo Svetovom pohári FIS v behu na lyžiach,

ako tréner dosiahnuté pódiové umiestnenia vo Svetovom pohári FIS v behu na lyžiach.

2) tréner (coach) RD, TM a NLC:

Tréner 3. až 5. kvalifikačného stupňa,

odborná prax min. 2 rokov vo Svetovom pohári FIS v behu na lyžiach,

odborná prax min. 3 rokov v mládežníckych kategóriách,

ako tréner dosiahnuté bodované umiestnenia vo Svetovom pohári FIS v behu na lyžiach.

3) servisný technik a metodik RD, TM a NLC:

Tréner 4. až 5. kvalifikačného stupňa,

odborná prax min. 3 rokov vo Svetovom pohári FIS v behu na lyžiach.

4) servisný technik RD, TM a NLC:

Odborná prax min. 5 rokov vo Svetovom pohári FIS v behu na lyžiach,

ako člen RT so skúsenosťami vo Svetovom pohári FIS, MS, ZOH v behu na lyžiach.

5) asistent reprezentačného trénera a servisný technik RD, TM a NLC:

Tréner 1. až 5. kvalifikačného stupňa,

odborná prax min. 2 rokov v Slovenskom pohári a pretekoch FIS v behu na lyžiach,

odborná prax min. 3 rokov v mládežníckych kategóriách,

ako osobný tréner dosiahnuté splnenie kritérií svojich zverencov pre zaradenie do RD, TM a NLC Nordic pre sezónu 2020/2021.

6) športový kuchár a masér RD, TM a NLC:

odborná prax min. 3 rokov v oblasti športového masérstva,

osobné skúsenosti s vyhotovením a prípravou jedál pre min. skupinu 15 osôb.

Praktické skúsenosti ako člen RT na vrcholných podujatiach SP, MS v behu na lyžiach.

7) kondičný tréner a fyzioterapeut RD, TM a NLC:

odborná prax min. 3 rokov v oblasti športovej fyzioterapie,

odborná prax min. 1 roka s vrcholovými športovcami v behu na lyžiach.

Záujemcovia zašlú do 12:00hod dňa 06.07.2020 motivačný list a CV elektronicky na: crosscountry@slovak-ski.sk

Výberová komisia bude pracovať v zložení:

Ivan Ivanič – prezident SLA

Michal Malák – športový riaditeľ BÚ SLA

Peter Ďurčo – predseda ŠTK

Ján Solivajs – tréner

Termín výberového konania: 08.07.2020. o 15:30hod

Miesto: (pozor ZMENA!) V priestoroch zasadačky Ekonomického internátu Tr. SNP 53, Banská Bystrica 974 01.

Zasadacia miestnosť Kartik a spol., Sásovská cesta 83, Banská Bystrica 974 11. V prípade potreby volajte na: 0917 17 18 29.

Komisia si vyhradzuje právo nevybrať, prípadne neobsadiť pracovné pozície z pomedzi prihlásených uchádzačov.

Na výberové konanie budú pozvaní iba uchádadzači so splnenými kritériami.

 


Aktuálne uzatvorené výberové konania na pracovné pozície:

Slovenská lyžiarska asociácia vyhlasuje výberové konanie na nasledovné 2 odborné pozície pre Úsek bežeckých disciplín:

1) hlavného trénera reprezentačných družstiev (RD) i Národného lyžiarskeho centra nordic (NLC) - HEAD COACH

2) trénera reprezentačných družstiev (RD) i Národného lyžiarskeho centra nordic (NLC) - COACH

Pre výberové konanie platia nasledovné výberové kritéria:

1) hlavný tréner (head coach) RD a NLC:

Tréner 4. až 5. kvalifikačného stupňa,

odborná prax min. 5 rokov vo Svetovom pohári FIS v behu na lyžiach,

ako tréner dosiahnuté pódiové umiestnenia vo Svetovom pohári FIS v behu na lyžiach.

2) tréner (coach) RD a NLC:

Tréner 3. až 5. kvalifikačného stupňa,

odborná prax min. 2 rokov vo Svetovom pohári FIS v behu na lyžiach,

odborná prax min. 3 rokov v mládežníckych kategóriách,

ako tréner dosiahnuté bodované umiestnenia vo Svetovom pohári FIS v behu na lyžiach.

Záujemcovia zašlú do 12:00hod dňa 26.06.2019 motivačný list a CV elektronicky na: crosscountry@slovak-ski.sk a nordicsekretariat@slovak-ski.sk

Výberová komisia bude pracovať v zložení:

Ivan Ivanič – prezident SLA

Michal Malák – športový riaditeľ BÚ SLA

Peter Ďurčo – predseda ŠTK

Branko Michalech / Ján Solivajs – tréner

Termín vberového konania: 27.06.2019. o 15:00hod

Miesto: V priestoroch detašovaného pracoviska SLA: Dolná 152/19, Banská Bystrica 974 01.

Komisia si vyhradzuje právo nevybrať, prípadne neobsadiť pracovné pozície z pomedzi prihlásených uchádzačov.

Na výberové konanie budú pozvaní iba uchádadzači so splnenými kritériami.

© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 713 045, e-mail: info@slovakski.org