Zápisy zo zasadnutí a kongresov FIS

Zápisnice zo zasadnutia komisií FIS

 

Cavtat 2019

Komisia Cross country Executive board 05/2019

Komisia Cross country rules & control 05/2019

Komisia Cross country Youth & children 05/2019

Komisia Cross country WC & COC 05/2019

Komisia Cross country Rollerskiing 05/2019

Komisia Cross country Popular cross country 05/2019

Komisia Cross country Development 05/2019

 

Zurich 2018

Komisia Cross country Executive board 09/2018

Komisia Cross country rules & control 09/2018

Komisia Cross country Youth & children 09/2018

Komisia Cross country WC & COC 09/2018

Komisia Cross country Rollerskiing 09/2018

Komisia Cross country Popular cross country 09/2018

 

Costa Navarino 2018

Komisia Cross country WCup a COCup 05/2018

Komisia Cross country rules & control 05/2018

Komisia Cross country ladies 05/2018

Komisia Cross country Youth & children 05/2018

 

Zurich 2017

Komisia Cross country rules & control 10/2017

Komisia Cross country Youth & children 10/2017

Komisia Cross country WCup & COCup 10/2017

Komisia Cross country Rollerskiing 10/2017

 

Varna 2015

Zápis z komisií CC Executive board, CC Youth&Children, CC Development, WORLD CUP and CONTINENTAL CUP Varna 2015

Zápis komisie ROLL Varna 2015

Zápis komisie RULES and CONTROL Zürich 2011

Zápis komisie WORLD CUP and CONTINENTAL CUP Zürich 2011

Zápis komisie DEVELOPMENT Cross-Country Portorož 2011

Zápis komisie ROLLER SKI Portorož 2011

Zápis komisie RULES and CONTROL Portorož 2011

Zápis komisie WORLD CUP and CONTINENTAL CUP Portorož 2011

Zápis komisií YOUTH & CHILDREN, POPULAR, LADIES Cross-Country Portorož 2011

© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk