Zápisy Úseku bežeckého lyžovania

Zápisy zo zasadnutí Predsedníctva BÚ

Zápisy zo zasadnutí Predsedníctva BÚ.
(prezrieť sekciu kliknutím sem)
 

Zápisy zo zasadnutí odborných komisií BÚ

Zápisy zo zasadnutí odborných komisií BÚ SLA (Trénerská rada, Trénerska rada mládeže, Športovo-technická komisia, Marketingová komisia, Komisia Masters)
(prezrieť sekciu kliknutím sem)
 

Zápisy z vyhodnotení a oponentúr plánov BÚ

Zápisy z vyhodnotení a oponentúr plánov BÚ SLA
(prezrieť sekciu kliknutím sem)
 

Zápisy z členských schôdzí BÚ

Zápisy z členských schôdzí a mimoriadnych členských schôdzí BÚ SLA.
(prezrieť sekciu kliknutím sem)
 

Zápisy zo zasadnutí a kongresov FIS

Aktuálne informácie zo zasadnutí a kongresov FIS.
(prezrieť sekciu kliknutím sem)

 

 

 

© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 713 045, e-mail: info@slovakski.org