Informácie o športovej organizácii

Názov LO SKI - ZU BRATISLAVA
Názov úplný Lyžiarsky oddiel SKI-ZU
Sídlo Strojnícka 88/A, 821 05 Bratislava
Kontaktná osoba Zuzula Timotej, PaedDr.
Email tzuzula@gmail.com
Korešpondenčná adresa Strojnícka 88/A, 821 05 Bratislava
Účet pre verejné zdroje
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk