Informácie o športovej organizácii

Názov Loko BA
Názov úplný Lyžiarsky klub Lokomotíva Bratislava
Sídlo Bajzova 10, 821 08 Bratislava
Kontaktná osoba Andrea Plávková
Email aplavka@gmail.com, aplavka@gmail.com
Korešpondenčná adresa Bajzova 10, 821 08 Bratislava
Účet pre verejné zdroje SK4309000000005149458696
Web https://www.facebook.com/SkiLokomotiva/
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk