Informácie o športovej organizácii

Názov ŠKP Banská Bystrica
Názov úplný Športový klub polície Banská Bystrica
Sídlo Skubínska cesta 48, 974 09 Banská Bystrica
Kontaktná osoba Mgr. Branko Michalech
Email melkom@stonline.sk, michalechb@hotmail.com
Korešpondenčná adresa Bernolákova 40, 974 05 Banská Bystrica
Účet pre verejné zdroje SK72 5600 0000 0013 0900 7002
Web www.skpbb.eu/lyziari
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk