Informácie o športovej organizácii

Názov EUROLOPPET Slovakia
Názov úplný EUROLOPPET SLOVAKIA
Sídlo Pavla Križku 391/6, 967 01 Kremnica
Kontaktná osoba Halíř Viktor, Ing.
Email info@bielastopa.eu
Korešpondenčná adresa Pavla Križku 391/6, 967 01 Kremnica
Účet pre verejné zdroje
Web https://www.bielastopa.sk/
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk