Informácie o športovej organizácii

Názov ASK Bratislava
Názov úplný Alpin Ski Klub Bratislava
Sídlo Račianska 5, 831 02 Bratislava
Kontaktná osoba Belan Vlastimír, Ing.
Email vlastobelan@post.sk
Korešpondenčná adresa Račianska 5, 831 02 Bratislava
Účet pre verejné zdroje
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk