Informácie o športovej organizácii

Názov TJ Družstevník Dačov Lom
Názov úplný Telovýchovná jednota Družstevník Dačov Lom
Sídlo Nová 19, 963 01 Krupina
Kontaktná osoba Klement Ján
Email jan.klement@post.sk
Korešpondenčná adresa Nová 19, 963 01 Krupina
Účet pre verejné zdroje
Web www.dacovlom.ocu.sk/index.php?ids=8
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk