Informácie o športovej organizácii

Názov TJ Družstevník Východná
Názov úplný Telovýchovná jednota Družstevník Východná
Sídlo Východná 500, 032 32 Východná
Kontaktná osoba Jaroslav Gajdoš
Email gajdosici@zoznam.sk
Korešpondenčná adresa Východná 800, 032 32 Východná
Účet pre verejné zdroje SK4009000000005136821396
Web https://tjvychodna.webnode.sk/
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk