Informácie o športovej organizácii

Názov LO PRO SKI Ružomberok
Názov úplný Lyžiarsky oddiel PRO SKI
Sídlo A. Bernoláka 1417/6, 034 01 Ružomberok
Kontaktná osoba Pavelka Juraj
Email lyzovanie@gmail.com
Korešpondenčná adresa Štúrova 724, 034 95 Likavka
Účet pre verejné zdroje
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk