Informácie o športovej organizácii

Názov LO MŠK Kežmarok
Názov úplný LO MŠK Kežmarok
Sídlo Severná 1425/4, 060 01 Kežmarok
Kontaktná osoba Chorogwicki Martin
Email lyziarsky.klub.kk@gmail.com
Korešpondenčná adresa Severná 1425/4, 060 01 Kežmarok
Účet pre verejné zdroje SK2109000000005117523588
Web https://lomsk.kkweb.sk/
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk