Informácie o športovej organizácii

Názov Free Zone
Názov úplný Freestyle Ski Team
Sídlo Veľký Slavkov 385, 059 91 Veľký Slavkov
Kontaktná osoba Majdán Stanislav
Email stanislav.majdan@gmail.com
Korešpondenčná adresa Veľký Slavkov 385, 059 91 Veľký Slavkov
Účet pre verejné zdroje
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk